KÄRLEKENS Osynliga BOJOR

 

Att leva i ett destruktivt förhållande, där en kontrollerande

partner blir som en osynlig fotboja, är en verklighet för tusentals tjejer. SOLO har träffat Helena, vars förhållande blev ett mardrömsliknande fängelse.

Helena, 23, var kär. Hon hade träffat sju är äldre Magnus via en dejtingapp och tili skillnad frân tidigare förhallanden var det här pâ riktigt. Han var äldre och känslomässigt intensiv.

– Redan första kvällen ville han veta alit om mig. Han ville träffa mina för-äldrar, lära känna mina kompisar och efter tvâ veckor sa han att han älskade mig. VI umgicks jämt och det kändes helt underbart, berättar hon.

Helena flyttade in i hans lägenhet och allt flöt pâ i ett halvâr.

En kväll skulle hon träffa en kompis pä en bar i närheten av deras lägen­het. Batteriet pâ hennés mobil dog under kvällen, men det var inget som hon funderade närmare pâ. Helena och kompisen pratade i fiera timmar och hade en härlig kväll. Men när hon kom hem betedde sig Magnus konstigt.

– Han var helt kolsvart i blicken och galen för att jag inte hade

svarat pâ hans sms som han hade skickat under kvällen. Han grät och förhörde mig hela veckan efterât om var jag hade varit den kvällen.

Efter den kvällen blev Magnus arg varje gang Helena skulle träffa nägon av sina kompisar. Han började kolla hennes mobil.

– Jag künde inte ens sklcka ett sms tili min mamma utan att han skulle kolla och godkänna det. Han började klaga pä hennes kompisar som han tyckte var „omogna” och „slampiga”. Eftersom han aldrlg hade haft problem med dem Innan kom det som en chock. Men hon antog att det berodde pä osäkerhet och att det var en fas som skulle gä Over.

Ett par veckor senare skulle Helena gä pä personalfest med jobbet. Under festen ringde Magnus konstant. I flera dagar efterät ville han höra om alla detaljer frän festen.

– Han förhörde mig om vilka killar som hade varit dar, om de hade kollat pä mig och anklagade mig för att ha haft sex med dem pä toaletten.

Sakta men säkert började Helena umgäs mindre med vännerna samtl-digt som det eskalerade hemma. Hon mlnns fortfarande klumpen i magen som kom vid femtiden pä dagarna. Det var nämligen da han brukade ringa.

– Sä fort jag hade slutat jobbet ringde han mig och pratade med mig frän att jag satte mig pä tunnelbanan tills jag kom hem tili lägenheten. Om jag Inte hann svara blev han arg och misstänksam.

sprawdz-czy-twkisz-w-toksycznym-zwiazku-760x428

 

„KAN I VÄRSTA FAll overga till mord

Tyvärr är inte Helenas historia unik. Mänga kvinnor lever I destruktiva förhällanden och enligt beräkningar frän Socialstyrelsen utsätts cirka 75 000 kvinnor varje är för väld i en nära relatlon.

Ofta börjar det just med ett kontrol-lerande beteende frän mannens sida, förklarar Zozan Inci, ordförande för Roks, Reorganisationen för kvinno-jourer och tjejjourer i Sverlge.

Enligt Zozan Inci finns det ett möns-ter som börjar med att mannen kriti-serar kvinnan och isolerar henne frän vänner och familj. Han kräver att hon ska anpassa sig efter hans behov och önskemäl. Sakta men säkert, i samband med isoleringen, börjar han att hota och ta tili väld. Det bldrar i sin tur tili att kvin­nan anpassar sig mer och mer.

– Ett kontrollerande beteende kan lätt övergä tili verbalt och fysiskt väld. Det kommer oftast smygande och i värsta fall kan det övergä tili mord. Majoriteten av kvinnor som lever i ett destruktlvt förhällande vägar inte läm-na da de blir hotade tili döden. Väldet normallseras av kvinnan som oftast fror pä att hon är den som gör fei.

Zozan Inci berättar om varnings-signaler att vara extra uppmärksam pä. Som mannens kvinnosyn och hur han pratar om andra kvinnor. Han kan ocksä klaga pä ditt beteende och hur du klär dig, pä dina vänner och att du inte ger honom tillräckligt mycket uppmärksamhet. Svartsjuka och kon-trollbehov är ocksä vanllga tecken.

– Var särskilt uppmärksam pä om du känner dig tvungen att stanna hemma frän tjejträffen eller firmafesten. Det tyder pä att han är svartsjuk och har svärt att kontrollera sina känslor, säger Zozan Inci.

F.ORANDRAD OVER EN NATT

För Helena kändes det som att Mag­nus förändrades Over en natt, men när hon ser tillbaka fanns det varnings-tecken.

– Han snackade alltid väldigt myck­et skit om sitt ex, att hon behandlade honom iila och var otrogen. Samtidigt hade jag flera gemensamma kom­pisar med henne och visste genom dem att hon var väldigt schysst och snäll mot alla. Mina kompisar varnade mig ocksä för honom i början och sa att han hade varit elak mot henne och sagt att allt hon gjorde var fei. Just dä säg jag det som att de var avund-sjuka pä att vi var sä kära och ville förstöra, men nu efterät önskar jag att jag hade lyssnat.

Helena funderade länge pä att göra slut, men tvekade eftersom hon hop-pades att det skulle gä över.

– Men det var ju sä han var, kon­trollerande och en riktig skltstövel. Jag skäms nu i efterhand över att jag Inte bara gick därlfrän pä en gäng. Men det var mitt första riktiga förhäl­lande och jag trodde att det skulle vara sä med kärlek, att det skulle vara jobbigt och en ständig kamp. Han sa alltid att jag aldrig kommer att hitta nägon som älskar mig sä mycket som han gjorde, och att jag skulle vara tacksam för att han ville vara ihop med mig trots att jag var sä „job­big”. Till slut började jag tro pä det.

Det som slutllgen gjorde att Helena fick nog, skedde ett är senare. Dä kom Magnus hem frän en utekväll, full och förbannad eftersom han hade fätt reda pä att hon hade legat med en gemensam bekant tili dem nägra är innan de blev ihop.

– Han blev väldsam och gav mig flera örfilar, kallade mig hora och hänskrattade ät mig när han säg att jag blev rädd. Dä fick jag panik och kände bara att jag inte ville vara kvar en enda sekund. Jag packade Ihop mina grejer pä en gäng.

Idag har Helena en ny relation som hon mär bra av, men hon Uder fortfarande av sviterna frän sitt gamla förhällande och gär i terapl.

– Jag har svärt att lita pä folk och känslan av att jag är jobbig sitter fort­farande kvar. Framförailt har jag varit sä besviken pä mig själv eftersom jag aldrig trodde att jag skulle vara i ett sädant förhällande, det känns inte som jag. Jag har ocksä svärt för bräk, och om jag och min kille börjar bräka kan jag fä panlk och ängest.

Till andra som är i samma situatio­ner har hon ett räd:

– Acceptera aldrig att nägon far dig att känna dig rädd eller mindre värd, det har Inget med kärlek att göra. Väga vara singel om det känns fei och lyssna alltid pä dln magkänsla. Jag lovar, du är mycket starkare än du tror.

Namnen är ändrade dä tjejen i artikeln vill vara anonym.

toksyczny_duze

 

AR DU I EN DESTRUKTIV RELATION?

Zozan Inci ger sina tips pâ vad du kan göra och vart du kan

vända dig.

Sök hjälp!

Det finns hjälp att fä och samhället har en skyldighet att hjäipa dig. Som utsatt ska

du aldrig skäm-mas för det väld du utsätts för, det är inte

och det är inte du som gör fei.

Om din part­ner blir hotfull

Ring 112 i hotfuila situationer. Lever du i ett destruktivt förhäl­lande kan du vända dig till socialtjänsten, polis, kurator och kvinnojour. Du kan exempelvis ringa Kvinnofridslinjen pä

stödtelefon dit även anhöriga och vänner kan vända sig.

Är din kompis i en destruktiv relation?

Hjälp vännen att komma tili insikt om hur hennes förhäl-iande ser ut, att hon lever i en destruktiv relation. Att finnas dar, lyssna och stötta henne in i rätt riktning är viktlgt. Tväng är aldrig rätt.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*